top of page

OM OSS

Byggefirma Ivar Moum AS ble etablert i 1976 og har i årenes løp hatt mange og forskjellige oppdrag i bygge- og anleggsbransjen. Arbeidene har hovedsakelig bestått av produksjon og montering av stålkonstruksjoner, tak- og veggplatearbeider. I de senere år har vi også levert flere skreddersydde trappe- og rekkverksløsninger i stål. Vår største kundekrets er å finne innen industri, forretning og landbruk, men vi er også stolte av å ha hatt oppdragsgivere som Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider.

 

Vi er i dag fem ansatte og holder til i flotte egenproduserte lokaler på Kvål i Melhus kommune.

For å sikre høy kvalitet kjøper vi kun stål av norske grossister.

Vi bearbeider det i våre lokaler på Kvål  og monterer det på byggeplassen.

 

Vårt motto er: Lokalt norsk håndverk med høy kvalitet!

SG_GULL_SORTBOKS.png
Architect 1

Vi er sertifisert for å produsere etter NS-EN 1090 som omfatter CE-merking av stålkonstruksjoner. Dette er en del av byggevaredirektivet og ble lovpålagt 01.07.2014.

 

Sertifiseringsorgan: DNV-GL

 

CE-merking av stålkonstruksjonerer er en prossess som krever ressurser både i form av investeringer og arbeid. Det som er sikkert er at vi får et bedre produkt ut i den andre enden.

 

Det er derfor viktig at byggherrer, innkjøpere og andre er seg sitt ansvar bevisst og er nøye på å kvalitetssikre stålleverandøren. 

 

Benytt seriøse foretak som driver lovlig, konkurrerer på like vilkår og leverer solide og gode stålprodukter.

 

MMlogo 2019 copy.jpg
bottom of page