top of page

Prosjekter: Et lite utvalg prosjekter 

2023: Melhus dyreklinikk

Oppdragsgiver: B&B Entreprenør AS

Byggherre: Rathus AS

Oppdrag: Produksjon og montering av stålkonstruksjoner for Melhus dyreklinikk.

2022: Nytt redskapshus, lager og administrasjonslokale i Buvika

Oppdragsgiver og byggherre: Per Jacob Saltnessand

Oppdrag: Produksjon og montering av stålkonstruksjoner, samt tak og fasader for nytt redskapshus i Buvika.

2022/2021: Industrivegen 59

Oppdragsgiver: Industrivegen 59

Oppdrag: Omfattende ombygging og tilpassing av eksisterende lokaler for nye leietakere, Helse Midt m.fl. Omfattende stålkonstruksjoner, skillevegger, overlys

2020: Norgehus Idegården

Oppdragsgiver: Norgeshus Gauldal Bygg AS

Oppdrag: Påbygg av en etasje på Idegården i Melhus sentrum. Produksjon og montering av bærekonstruksjoner i stål.

2020/ 2021: Korntørke

Oppdragsgiver: Jermund Rimol

Oppdrag: Ny, moderne korntørke. Stålkonstruksjoner, vegger og tak for ny korntørke.

2020: Steinrabben 4

Oppdragsgiver: Trio-Bygg AS

Oppdrag: Stålkonstruksjoner for ny funkisbolig i Steinrabben 4, Trondheim.

2019: Hytte, Frøya

Oppdragsgiver: Tone Holst

Oppdrag: Stålkonstruksjoner for arkitekttegnet hytte på Frøya.

 

2018/ 2019: Kvenildstrøa 2

Byggherre: Kvenildstrøa 2 v/ Håvard Løkken

Oppdrag: Design av bygg, ansvarlig prosjekterende arkitektur, produksjon og montering av stålkonstruksjoner, samt tak og fasader.

2018: Prosjekt Nideng

Byggherre Elling Nideng

Oppføring av nytt industribygg / flisfyringsanlegg og lager. Grunnflate 1000m². Stålkonstruksjoner, tak og  fasader.

2017/2018: Melhus eiendom - SVINSÅS AUTO

Byggherre: Melhus Eiendom v/ Kåre Skånøy

Oppdrag: Design og arkitekturprosjektering av bygg for leietaker Svinsås bil på Melhus. Stålkonstruksjoner, trapp og smedarbeider, tak og fasader.

2017: Envina, Hofstad Miljøpark

Byggherre: Envina AS

Oppdrag: Nytt omlastingslager i miljøparken. Grunnflate 1000m². Stålkonstruksjoner, tak og fasader.

 

2017: Korntørke Melhus

Byggherre: Sivert Keiserås

Oppdrag: Nytt lager samt korntørke, grunnflate 660m². Stålkonstruksjoner, tak og fasader. Landbruksbygg.

 

2016: Solem Eiendom, Orkanger

Byggherre: Solem Eiendom v/ Modolf Solem

Nytt industribygg for Orkla entreprenør i Orkanger. Stålkonstruksjoner, trapp, tak og fasader. 

2014/2015: Ivar Lykkes vei:

Byggherre: Ivar Lykke AS

Oppdrag: Stort kjøpesenter på Tiller for blant andre Jula, Fresh Fitness og Gaute.

Vår entreprise bestod av sekundærstål,  3750 m² sandwichfasader, glassfasader, trapp- og smedarbeider.

 

2014: Sverresborg kirke.

 

Byggherre: Sverresborg menighet

Oppdragsgiver: Børset & Bjerkset Entreprenør AS

Oppdrag: Alle bærekonstruksjoner og smedarbeider.

Tonnasje: ca 12 000kg stål.

 

2013: Overaae Orkanger,

Byggherre: Overaae AS

Oppdrag: Tilbygg med vaskehall. Stålkonstruksjoner, fasader, betongarbeider.

 

TPC Eiendom, Smith Lade: Trapp og rekkverk. Mindre bærekonstruksjoner.

 

2013: Vekst Melhus

Byggherre: Melhus kommune

Oppdrag: . Tilbygg, Vekst Melhus. Bærekonstruksjoner, tak og fasader.

 

2012: Gaute - Doffen Eiendom

Byggherre: Doffen eiendom 

Oppdrag: Godt over 100 tonn stål, 7500m² gulvareal. 2500m2 tak, 2750 m2 vegg, 6000 sandwichskruer, tre store glassfasader og mange vinduer, trapperekkverk, beslag, porter og dører.

 

2011: Sveberg teknosenter

Byggherre: LG Eiendom

Oppdrag: Nytt forretningsbygg på ca 1400 m², Stål, tak, sandwichvegger. LG Eiendom AS. Soknedal skole, stålkonstruksjoner, trapp og smedarbeider. Børset og Bjerkset Entreprenør

 

2010: Ny betongblandestasjon for Norbetong, Lånke. Stålkonstruksjoner Lina 2, Kvenildmyra. Sluppenveien 17, Veidekke: Rekkverksarbeider.

 

2009: Flatåsen barnehage, stålarbeider for Veidekke
Byggherre Coor Service Management, driftsbanegården:
Smedarbeider

Sverresborg kirke

Oppdragsgiver: Børset & Bjerkset

Tonnasje: 12000 kg

År: 2014

 

Komplekst bæresystem i stål med avanserte knutepunkter og utfordrende detaljer. Et spennende prosjekt for oss som stålentreprenør.
 

bottom of page